Directors and Officers of Fujita

Representative Director, President and CEO Yoji Okumura
Representative Director, Executive Vice President Tatsuro Tsuchiya
Director, Senior Executive Operating Officer Masayuki Asakawa, Yoshito Iki
Director, Executive Operating Officer Toru Hirano, Shigeru Iwai, Masahiro Fujii, Toshiaki Ishibashi, Michikazu Sora, Hiroo Suganuma
Director Takeshi Kosokabe, Kazuto Tsuchida, Tatsuya Urakawa
Auditor Yukihiro Takemura, Keiichi Tadaki *1, Kazuo Nagashima *1, *1 Outside Auditor
Senior Executive Operating Officer Koichi Shinohara
Executive Operating Officer Yasuo Suzuki, Tsuyoshi Kudo, Shuzo Iwashita, Katsuhide Kida, Toshiaki Tao
Senior Operating Officer Toshiyuki Mori, Koichiro Takayama, Tatsuya Ide, Takamasa Nakatsu, Ryuichi Miura, Masaaki Shigetomi, Seiji Kimishima, Tokizo Okano, Yoshio Saeki
Operating Officer Yasuhide Araya, Hajime Matsumoto, Shinichi Noda, Toshinori Shindo, Noriyoshi Ando, Taihei Motoki, Osamu Moriyoshi, Yoshikazu Nakanishi, Toyota Husejima, Toshiya Takasu, Shin Watanabe, Masahumi Kawaguchi, Masahiro Okada, Akihisa Sato, Kumita Yoshinori, Masaaki Nakai