Directors and Officers of Fujita

Representative Director, CEO and President Yoji Okumura
Representative Director, Executive Vice President Tamo Kaneko
Representative Director, Senior Managing Director Tatsuro Tsuchiya
Director, Executive Operating Officer Masayuki Asakawa, Toru Hirano, Shigeru Iwai, Masahiro Fujii, Toshiaki Ishibashi, Hiroo Suganuma
Director Takeshi Kosokabe, Kazuto Tsuchida, Tatsuya Urakawa
Auditor Yukihiro Takemura, Keiichi Tadaki *1, Kazuo Nagashima *1, *1 Outside Auditor
Senior Executive Operating Officer Mitsuo Ishibashi, Koichi Shinohara
Executive Operating Officer Yasuo Suzuki, Tsuyoshi Kudo, Shuzo Iwashita, Toshiyuki Mori
Senior Operating Officer Katsumi Kobayashi, Shinya Imai, Katsuhide Kida, Toshiaki Tao, Yasuhide Araya, Koichiro Takayama, Kiyoshi Sawada, Tastuya Ide, Takamasa Nakatsu, Ryuichi Miura, Masaaki Shigetomi
Operating Officer Seiji Kimishima, Hajime Matsumoto, Shinichi Noda, Tokizo Okano, Yoshio Saeki, Toshinori Shindo, Noriyoshi Ando, Akira Komiya, Taihei Motoki, Osamu Moriyoshi, Yoshikazu Nakanishi, Toyota Husejima, Toshiya Takasu, Shin Watanabe, Masahumi Kawaguchi